ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ข่าวสารและกิจกรรม

13681790_10153815976148404_1891502597_o_%281%29_%281%29

รับสมัครนักศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี

ประกาศ - รับเฉพาะนศ วิศวฯ และวิทยาศาสตร์ มธ. เท่านั้น ขอเชิญนศ ปี 2 และปี 3 สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น (ฟรี) จัดโดยมูลนิธิการส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษา ญี่ปุ่น-ไทย เรียนจบได้สอบวัดระดับด้วย เพื่อการนำไปใช้งานจริง
1

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการสอนเสริมเพื่อสร้างทักษะให้นักศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น”

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการสอนเสริมเพื่อสร้างทักษะให้นักศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้