ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประกาศผลการศึกษา 1/2560

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกาศผลการศึกษา 1/2560 หน้าห้องสำนักงานภาควิชาฯ สามารถตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
Untitled

บทความของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 ลำดับแรกของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในรอบ 10 ปี (2006 - 2016) บนฐานข้อมูล Google Scholar

บทความวิจัยเรื่อง “The Impact of Total Quality Management on Innovation: Findings from a Developing Country” ของ ศาสตราจารย์ ดร. ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการชั้นนำในระดับนานาชาติในระหว่างปี 2006-2016 บนฐานข้อมูล Google Scholar
13681790_10153815976148404_1891502597_o_%281%29_%281%29

รับสมัครนักศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี

ประกาศ - รับเฉพาะนศ วิศวฯ และวิทยาศาสตร์ มธ. เท่านั้น ขอเชิญนศ ปี 2 และปี 3 สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น (ฟรี) จัดโดยมูลนิธิการส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษา ญี่ปุ่น-ไทย เรียนจบได้สอบวัดระดับด้วย เพื่อการนำไปใช้งานจริง
1

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการสอนเสริมเพื่อสร้างทักษะให้นักศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น”

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการสอนเสริมเพื่อสร้างทักษะให้นักศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวคณะวิศวฯ